Logg inn
Content

Åpningstid
mandag-fredag 08:00-16:00

Sentralbord: +47 75 19 81 15
Support: support@boostsystem.no
Fakturaspørsmål: faktura@boostsystem.no
Andre henvendelser: post@boostsystem.no

Adgangskontroll

Boost System har et meget fleksibelt system for adgangskontroll. Du kan styre adgang helt ned i detaljnivå.

  • Adgang begrenset av medlemskap. Har du medlemmer som ikke bør ha adgang når senteret er ubetjent så håndteres dette av systemet
  • Forskjellige åpningstider på ulike dager.
  • Ulik åpningstid på de forskjellige lokasjonene
  • Deler av senteret kun åpnet for spesielle medlemskap

Disse og flere løsninger dekkes av Boost System. Vi støtter de fleste lesere og systemer. Bla annet har vi integrert systemet mot Gantner (www.gantner.com) og deres utstyr.