Logg inn
Content

Åpningstid
mandag-fredag 08:00-16:00

Sentralbord: +47 75 19 81 15
Support: support@boostsystem.no
Fakturaspørsmål: faktura@boostsystem.no
Andre henvendelser: post@boostsystem.no

    BOOST System - "Full drift"

    Med vår populære tilleggstjeneste "Full Drift" nyter dere virkelig godt av problemfri drift og håndtering av abonnementsfakturering og innkreving av utestående.

    Tjenesten innebærer at vi, på vegne av dere, utfører de fleste av arbeidsoppgavene som har med abonnementsfakturering, trekk / trekkrutiner og filoverføring til og fra Nets og evt. Creno (dersom dem benyttes for purring og inkasso)

    Med tjeneste "Full Drift" kan betydelige ressurser ved senteret frigjøres.