Logg inn
Content

Åpningstid
mandag-fredag 08:00-16:00

Sentralbord: +47 75 19 81 15
Support: support@boostsystem.no
Fakturaspørsmål: faktura@boostsystem.no
Andre henvendelser: post@boostsystem.no

Kommunikasjon

Hvordan skal man sørge for at medlemmene er lojale?

I tillegg til at alt administrativt skal gå sømløst og smertefritt må det kommuniseres med medlemmene. Via Boost System kan ved enkle grep kommunisere med medlemmene på flere vis.

  • Send sms og epost til deler eller hele medlemsmassen din. Om du baserer dine søk på interesser, alder, medlemskap, besøkstall eller andre ting. Noen tastetrykk så kan du sende ut informasjon.
  • Er medlemmene dine fornøyd? Send ut et spørreskjema. Der kan du spørre om alt du finner nyttig. Alle svar kommer til deg via en oversiktlig statistikk
  • Hvis du vil sende ut brev til medlemmer kan du ta ut data fra medlemsbasen og enkelt flette dette inn et worddokument eller liknende
  • Har du medlemmer som besøker senteret sjelden eller aldri? Disse medlemmene er de neste du mister! Ta kontakt med de som trener minst. Målrettet informasjon vil kunne gi disse medlemmene det lille puffet de trenger for å komme tilbake.
  • I tillegg til alt dette kan du selvsagt sende ut sms og epost til enkeltmedlemmer i den daglige driften. All kommunikasjon vil lagres på medlemmet sitt kontaktkort. All informasjon er tilgjengelig for de på senteret som trenger den. Ingen leting i innbokser!